>>  English

 

 

 

 

 

Kauzy řešené Arbitrážní komisí Rady pro reklamu v roce 2014

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

 

Kauzy pro rok 2014

čj.stěžovatelzadavatelreklamamédiumdruh reklamyrozhodnutí
1 soukromá osoba Polabské mlékárny a.s. tvaroh s jogurtem TV ochrana spotřebitele N
2 soukromá osoba Penny chytří zákazníci TV ochrana spotřebitele N
3 billboardy
4 soukromá osoba Hyundai Motor Czech český kombík TV, billboardy S,K,Z N
5 soukromá osoba GHMP Slovenská nová vlna plakáty žena v reklamě N
6 soukromá osoba P.K.Solvent Vánoce 2013 TV ochrana spotřebitele N
7 soukromá osoba starou za novou tisk žena v reklamě Z
8 soukromá osoba Al_Namura s.r.o. Big Shock OOH žena v reklamě N
9 soukromá osoba Swiss Pharmaceuticals Inv. Clavin TV žena v reklamě N
10 soukromá osoba tisk S,K,Z
11 soukromá osoba KMV, a.s. Magnesia malinová TV násilí N
12 soukromá osoba Komerční banka, a.s. Optimální půjčka TV sexismus N
13 soukromá osoba
14 soukromá osoba TV
15 soukromá osoba Sparkys nanostříl TV ochrana spotřebitele N
16 soukromé osoby Big Bang Media s.r.o. www.extra.cz billboardy ochrana spotřebitele Z
17 soukromá osoba ING pojišťovna For You internet ochrana spotřebitele N
18 soukromá osoba Komerční banka, a.s. královská penze rádio ochrana spotřebitele N
19 soukromá osoba SAZKA SIM karta TV ochrana spotřebitele N
20 soukromá osoba SAZKA výše výher TV ochrana spotřebitele N
21 soukromá osoba TV
22 soukromá osoba Mlékárna Hlinsko mléko Tatra TV ochrana spotřebitele N
23 soukromá osoba ČSOB, a.s. bankopojištění plakáty, bannery ochrana spotřebitele N
24 Hamé s.r.o. BEL sýry Česko a.s. Veselá kráva lahodná TV S,K,Z N
25 soukrmá osoba billboardy ochrana spotřebitele
26 soukrmá osoba billboardy žena v reklamě
27 soukromá osoba TV násilí
28 soukromá osoba TV vandalismus
29 soukromá osoba rádio
30 soukromá osoba
31 soukromá osoba S,K,Z
32 S,K,Z
34 soukromé osoby TV

 

Vysvětlivky:

ROZHODNUTÍ:
Z – závadná
N – zamítnuta jako neopodstatněná
čl. 8 – článek 8 jednacího řádu RPR
Ost. – ostatní, postoupeno, vysvětlující dopis
x - stížnosti přes hranice států

DRUH REKLAMY:
ženy v reklamě, sexismus
děti v reklamě
alkohol
tabák
S,K,Z - srovnávací, klamavá, zavádějící
ochrana osobnosti
ochrana spotřebitele
strach, násilí, vulgarismus a rasismus

DRUH MÉDIA:
billboard
tisk
TV
rádia
plakáty a letáky
ostatní
internet

STĚŽOVATEL:
soukromá osoba
společnost
státní orgán
monitoring

» » Od 1.9.2006 změna email adresy na « «
Malostranské nám. 23/37, 118 00 Praha 1, Telefon: +420 257 531 441, Fax: +420 257 531 441, e-mail: info<zavinac>rpr.cz