>>  English

 

 

 

 

 

Kauzy řešené Arbitrážní komisí Rady pro reklamu v roce 2015

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

 

Kauzy pro rok 2015

čj.stěžovatelzadavatelreklamamédiumdruh reklamyrozhodnutí
1 soukromá osoba TV
2 soukromá osoba tisk, plakáty
3 protest
3 soukromá osoba tisk
4 soukromé osoby TV S,K,Z
5 soukromé osoby TV ochrana spotřebitele
6 soukromá osoba TV ochrana spotřebitele
7 soukromá osoba S,K,Z
8
9 soukromá osoba TV ochrana spotřebitele
10 letáky S,K,Z
11 soukromá osoba S,K,Z
12 soukromá osoba S,K,Z
13 soukromé osoby ochrana spotřebitele

 

Vysvětlivky:

ROZHODNUTÍ:
Z – závadná
N – zamítnuta jako neopodstatněná
čl. 8 – článek 8 jednacího řádu RPR
Ost. – ostatní, postoupeno, vysvětlující dopis
x - stížnosti přes hranice států

DRUH REKLAMY:
ženy v reklamě, sexismus
děti v reklamě
alkohol
tabák
S,K,Z - srovnávací, klamavá, zavádějící
ochrana osobnosti
ochrana spotřebitele
strach, násilí, vulgarismus a rasismus

DRUH MÉDIA:
billboard
tisk
TV
rádia
plakáty a letáky
ostatní
internet

STĚŽOVATEL:
soukromá osoba
společnost
státní orgán
monitoring

» » Od 1.9.2006 změna email adresy na « «
Malostranské nám. 23/37, 118 00 Praha 1, Telefon: +420 257 531 441, Fax: +420 257 531 441, e-mail: info<zavinac>rpr.cz